ผู้บริหาร

พระครูสุเมธธรรมสาร
ผู้จัดการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้โรงเรียนสนับสนุนกิจกรรมใดมากที่สุด?
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมทัศนศึกษา
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/09/2011
ปรับปรุง 17/04/2016
สถิติผู้เข้าชม 52274
Page Views 68639
ฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายกิจการนักเรียน

กลุ่มงานกิจการนักเรียน

                    กำกับดูแลนิเทศการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่งานต่อไปนี้

         - งานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                             - งานพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ

                             - งานคุณธรรมและจริยธรรม

                             - งานสุขภาพอนามัย

                             - งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

                             - การจัดทำสำมะโนผู้เรียน

- งานสมาคม มูลนิธิ ชมรม

                        - การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียน

      - แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน

                             - พัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

                             - งานป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

                             - งานครูที่ปรึกษา

                             - งานเวรประจำวัน

                             - งานเครือข่ายผู้ปกครอง

                             - งานประเมินผลฝ่ายกิจการนักเรียน

อ่าน 619 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมจันทวิทยาคม 118 วัดมรรคสำราญ  ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 โทร.043-330753 
ปรับปรุง 6 มีนาคม 2556